BL05 먹전돌토석 290

국산 롱브릭(벽돌), 국내 흑색벽돌
- 사이즈 : 290*90*48 mm
- ㎡ : 54장
- 1pallet : 936장
- 국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

 

현대 건축물에 모던함을 부여할 수 있는 블랙이 주는 외관에 내구성을 갖춘 전돌의 먹색을 살린 롱브릭입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img
BL05 먹전돌토석 290