BL09 아이보리 290

국산 롱브릭(벽돌), 아이보리벽돌
- 사이즈 : 290 * 90 * 57 mm
- ㎡ : 50장
- 1pallet : 864장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불
- 국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

은은한 아이보리 빛을 지닌 따뜻한 느낌의 롱브릭입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #화이트벽돌 #롱브릭 #벽돌가격 #인테리어벽돌

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL09 아이보리 290