BL05 그레이미장 190

전돌, 그레이벽돌
- 사이즈 : 190 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 75장
- 1pallet : 1,300장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in Korea

 

 

 

 

 

시멘트가 아닌 점토 미장벽돌로 모던한 연출이 가능한 조적벽돌입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL05 그레이미장 190