BL06 아트 브릭 205

유선문의
- 사이즈 : 205 x 90 x 75 mm
- ㎡ : 50장
- 1pallet : 864장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

 

아름다운 벽돌, 아트브릭입니다.

고벽돌 느낌과 함께 다양한 색상이 혼재되어 있어 조적후 시선을 끄는 벽돌 중 하나입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #유약벽돌 #컬러벽돌 #벽돌가격 #인테리어벽돌

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL06 아트 브릭 205