BL04 화이트 앤틱 230

국내백고벽돌, 화이트벽돌
- 사이즈 : 230 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 1,020장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in KOREA

 

 

 

 

 

기본 흰색에 고벽돌 느낌과 양각볼륨감이 살아있는 벽돌입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL04 화이트 앤틱 230