BL03 블랙아이스 230

국내 흑고벽돌, 국내 흑색벽돌
- 사이즈 : 230 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 1,020장

- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

무게감 있는 블랙의 매력은 건축물을 좀 더 현대적인 느낌이 살아나게 만듭니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL03 블랙아이스 230