BL09 환원 브라운 190

고전벽돌, 환원벽돌
- 사이즈 : 190 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 75장
- 1pallet : 000장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in KOREA

 

 

 

 

 

환원정도에 따라 베이지-브라운-블랙으로 소개해드리고 있 습니다. 그 중 브라운 톤의 환원 브라운 벽돌입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #적벽돌 #컬러벽돌 #벽돌가격 #인테리어벽돌

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL09 환원 브라운 190