BL05 핑크토석 290

국산 롱브릭(벽돌), 적벽돌
- 사이즈 : 290 x 90 x 48 mm
- ㎡ : 54장
- 1pallet : 936장
-국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

토석질감을 지니고 있는 적벽돌, 핑크토석입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL05 핑크토석 290