BL07 블랙 240

국내 흑색벽돌
- 사이즈 : 240 x 72 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 1,020장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in KOREA

 

 

 

 

 

블랙벽돌의 240버젼으로 세로폭이 18mm가량 좁아 활용하기에 따라 단열공간, 생활공간 확보에 좀 더 유리합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #블랙벽돌 #검정벽돌 #벽돌가격 #인테리어벽돌 #벽돌가격

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL07 블랙 240