BL11 골드후레싱 190

적벽돌
- 사이즈 : 190 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 75장
- 1pallet : 1,200장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in Korea

 

 

 

 

 

소성시 최고 온도에서 순간적으로 환원시켜 황색톤이 나타납니다.

산화소성(일반소성)과 환원소성의 중간방식이 후레싱입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #적벽돌 #고벽돌 #벽돌가격 #인테리어벽돌

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL11 골드후레싱 190