BL05 먹전돌미장 290

국산 롱브릭(벽돌), 국내 흑색벽돌
- 사이즈 : 290*90*48 mm
- ㎡ : 54장
- 1pallet : 936장
- 국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

매끄러운 솔리드 느낌의 블랙전돌 미장 롱브릭입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL05 먹전돌미장 290