BL07 로만 빈티지 블랙 240 - 국내 전벽돌 / 검정벽돌 / 흑색벽돌

유선문의
* BL07 로만 빈티지 블랙 240

- 사이즈 : 240 x 72 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 1,020장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in KOREA

벽돌의 모든 것 : 브릭랜드 전화상담

T. 031-322-4780 | H.P 010-9330-4780

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #블랙벽돌 #검정벽돌 #벽돌가격 #인테리어벽돌 #빈티지벽돌 #벽돌가격

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img