BL09 고벽돌 스노우 + 230 - 국내 적벽돌 / 고벽돌

유선문의
* BL09 고벽돌 스노우 + 230

- 사이즈 : 230 * 90 * 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 000장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in KOREA

벽돌의 모든 것 : 브릭랜드 전화상담

T. 031-322-4780 | H.P 010-9330-4780

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #적벽돌 #고벽돌 #벽돌가격 #인테리어벽돌

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img