BL02 빈티지토르 230

국내 가공벽돌
- 사이즈 : 230 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 000장

- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

몽블랑의 브라운톤 버젼입니다.

둥글둥글한 외관이 입체감을 만들어냅니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img
BL02 빈티지토르 230