BL06 연그레이 300

국산 롱브릭(벽돌), 그레이벽돌
- 사이즈 : 300 * 90 * 48 mm
- ㎡ : 54장
- 1pallet : 936장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불
- 국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

회색이 가지는 도시적인 느낌에 롱브릭을 결합해 모던하면서 무게감 있는 매력을 살렸습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img
BL06 연그레이 300