BL02 그레이 300

국산 롱브릭(벽돌), 그레이벽돌
- 사이즈 : 300 * 90 * 57 mm
- ㎡ : 48장
- 1pallet : 1,030장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불
- 국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

기본 회색바탕에 살짝 갈색 톤이 가미된 그레이 롱브릭입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL02 그레이 300