BL02 핑크투톤 230

국내 투톤벽돌, 적벽돌
- 사이즈 : 230 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 000장

- made in KOREA

 

 

 

 

 

적벽돌에 아름다움을 추가하고자 한 노력의 산물, 투톤 벽돌의 230 버젼입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL02 핑크투톤 230