BL02 화이트 300

국산 롱브릭(벽돌), 화이트벽돌
- 사이즈 : 300 * 90 * 57 mm
- ㎡ : 48장
- 1pallet : 1,030장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불
- 국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

퓨어 화이트보다 미묘한 아이보리 빛이 감도는 화이트 롱브릭입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #국내벽돌 #국내화이트벽돌 #화이트벽돌 #흰색벽돌 #벽돌 #조적벽돌 #벽돌 #카페벽돌 #인테리어벽돌 #고급인테리어벽돌

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img
BL02 화이트 300