DPK31 덴마크 수입 롱브릭(피터슨 콜룸바브릭) - 덴마크 수입벽돌

유선문의
* DPK31 덴마크 수입 롱브릭

- 528 x 108 x 37 mm
- ㎡ : 38매

- made in Denmark

벽돌의 모든 것 : 브릭랜드 전화상담

T. 031-322-4780 | H.P 010-9330-4780

 
 

 

 

 

 

 

제품명

DPK31 덴마크 수입 롱브릭

COLOR

사진참조

SIZE

528 x 108 x 37 mm

요약

오리지널 100% 수제 Kolumba™ 시리즈 중 하나로, 2차 세계대전으로 파괴된 콜롬바 미술관 복원사업에 참여한 스위스 건축가 Peter Zumthor와 협력하여 디자인 된 콜룸바 벽돌(콜룸바브릭)입니다. 목재로 만든 주형으로 만든 다음 조심스럽게 건조 및 소성하는 전통적인 수제방식으로 제작됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #수입벽돌 #덴마크벽돌 #롱브릭 #수입롱브릭 #컬러벽돌

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img