BL02 혼합토르 190

국내 가공벽돌
- 사이즈 : 190 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 75장
- 1pallet : 000장

- made in KOREA

 

 

 

 

 

조적 후 벽면이 입체적인 효과가 있는 모서리가 둥근 토르 혼합버젼입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img
BL02 혼합토르 190