BL01 콜라쥬 믹스 205

유선문의
- 사이즈 : 205 x 90 x 75 mm
- ㎡ : 50장
- 1pallet : 000장

- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

 

 

금빛, 초록빛, 화이트, 블랙 등 다양한 색상을 콜라보한 믹스버젼입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img
BL01 콜라쥬 믹스 205