BL02 클래식 올 블랙 230

국내 흑고벽돌, 국내 흑색벽돌
- 사이즈 : 230 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 000장

- made in KOREA

 

 

 

 

 

클래식 올 블랙으로 풍파에 모서리가 깨진 듯 한 뉘앙스가 살아있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
트위터
카카오톡
카카오스토리
네이버 블로그
floating-button-img
BL02 클래식 올 블랙 230